İçeriğe geç

Google Ads Account Summary Report

Google Ads Scriptleri Google Ads hesap yönetimini kolaylaştıran bir araç, dolayısı ile özellikle aynı anda 7 , 10 Google Ads hesabı yönetiyorsanız, Adwords scriptleri kullanmayı düşünmelisiniz.

Bir önceki blog yazımda N-Gram Google Ads Scriptinden bahsetmiştim. N-Gram scriptinde Adwords hesabımız için yeni anahtar kelimeler bulmak ve negatif kelimeleri 1-Gram, 2-Gram gibi detaylı görerek negatifleme yapmanız için yardımcı bir koddu.

Account Summary Report

Google Ads Account Summary Report Google’in kendi script database inde bulunan bir kod. Buradan kodu ve diğer kodları inceleyebilirsiniz.

Account Summary Report kodunu kurup çalıştırdığımız ve günlük rutin olarak çalıştırdığımızda reklam kampanyamız ile ilgili günlük bize mail ile bilgi verdiği gibi aynı zamanda bu bilgileri günlük olarak Google Sheete ekleyerek, geçmişe dönük datalarıda raporlayıp arşivleyebiliyoruz.

Account Summary Report

Rapor içerisindeki e-mail alanına yazacağınız mail adresi raporları alacaktır, maalesef aynı anda 2 mail adresi girilemiyor, ancak kodları içerisinde bir güncelleme yaparsanız bunu yapabilirsiniz, gerçekten gerekli olursa yorumlara yazın cevap vereceğim.

Zamanlama

Google Adwords raporları 3 saat geriden gelir, hesabın yaptığı tüm işlemlerden gelen dataların oturması 3 saat sürer, bundan dolayı günlük olarak kodu çalıştırıken gece 01:00 yerine sabah 05:00 da dün için çalıştırırsanız veriler doğru gelecektir.

Kurulum

Linkteki Google Sheet in bir kopyasını kendi Google Sheet alanınıza alın, Dosya > Kopyala diyerek bir kopya oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu dosyanın linkini kopyalayın, biraz sonra kod içinde kullanacağız.

Rapora Yeni Kolonlar Eklemek

Raporunuza hali hazırda olanlardan farklı bir kolon eklemek isterseniz kodda küçük bir güncelleme yapmanız gerekiyor. Mesela Search Impression Share alanı ekleyelim.

var REPORT_FIELDS = [
 {columnName: 'Cost', displayName: 'Cost'},
 {columnName: 'AverageCpc', displayName: 'Average CPC'},
 {columnName: 'Ctr', displayName: 'CTR'},
 {columnName: 'Impressions', displayName: 'Impressions'},
 {columnName: 'Clicks', displayName: 'Clicks'},
 {columnName: 'SearchImpressionShare', displayName: 'Search Imp. Share'}
];

displayName bölümüne E-mail başlığında yazmasını istediğinizi yazabilirsiniz.

Account Summary Report Kodu

// Copyright 2015, Google Inc. All Rights Reserved.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

/**
 * @name Account Summary Report
 *
 * @overview The Account Summary Report script generates an at-a-glance report
 *   showing the performance of an entire Google Ads account. See
 *   https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/solutions/account-summary
 *   for more details.
 *
 * @author Google Ads Scripts Team [adwords-scripts@googlegroups.com]
 *
 * @version 1.1
 *
 * @changelog
 * - version 1.1
 *  - Add user-updateable fields, and ensure report row ordering.
 * - version 1.0.4
 *  - Improved code readability and comments.
 * - version 1.0.3
 *  - Added validation for external spreadsheet setup.
 * - version 1.0.2
 *  - Fixes date formatting bug in certain timezones.
 * - version 1.0.1
 *  - Improvements to time zone handling.
 * - version 1.0
 *  - Released initial version.
 */

var SPREADSHEET_URL = 'YOUR_SPREADSHEET_URL';

/**
 * Configuration to be used for running reports.
 */
var REPORTING_OPTIONS = {
 // Comment out the following line to default to the latest reporting version.
 apiVersion: 'v201809'
};

/**
 * To add additional fields to the report, follow the instructions at the link
 * in the header above, and add fields to this variable, taken from the Account
 * Performance Report reference:
 * https://developers.google.com/adwords/api/docs/appendix/reports/account-performance-report
 */
var REPORT_FIELDS = [
 {columnName: 'Cost', displayName: 'Cost'},
 {columnName: 'AverageCpc', displayName: 'Avg. CPC'},
 {columnName: 'Ctr', displayName: 'CTR'},
 {columnName: 'Impressions', displayName: 'Impressions'},
 {columnName: 'Clicks', displayName: 'Clicks'}
];

function main() {
 Logger.log('Using spreadsheet - %s.', SPREADSHEET_URL);
 var spreadsheet = validateAndGetSpreadsheet();
 spreadsheet.setSpreadsheetTimeZone(AdsApp.currentAccount().getTimeZone());
 spreadsheet.getRangeByName('account_id_report').setValue(
   AdsApp.currentAccount().getCustomerId());

 var yesterday = getYesterday();
 var date = getFirstDayToCheck(spreadsheet, yesterday);

 var rows = [];
 var existingDates = getExistingDates();

 while (date.getTime() <= yesterday.getTime()) {
  if (!existingDates[date]) {
   var row = getReportRowForDate(date);
   rows.push([new Date(date)].concat(REPORT_FIELDS.map(function(field) {
    return row[field.columnName];
   })));
   spreadsheet.getRangeByName('last_check').setValue(date);
  }
  date.setDate(date.getDate() + 1);
 }

 if (rows.length > 0) {
  writeToSpreadsheet(rows);

  var email = spreadsheet.getRangeByName('email').getValue();
  if (email) {
   sendEmail(email);
  }
 }
}

/**
 * Retrieves a lookup of dates for which rows already exist in the spreadsheet.
 *
 * @return {!Object} A lookup of existing dates.
 */
function getExistingDates() {
 var spreadsheet = validateAndGetSpreadsheet();
 var sheet = spreadsheet.getSheetByName('Report');

 var data = sheet.getDataRange().getValues();
 var existingDates = {};
 data.slice(5).forEach(function(row) {
  existingDates[row[1]] = true;
 });
 return existingDates;
}

/**
 * Sorts the data in the spreadsheet into ascending date order.
 */
function sortReportRows() {
 var spreadsheet = validateAndGetSpreadsheet();
 var sheet = spreadsheet.getSheetByName('Report');

 var data = sheet.getDataRange().getValues();
 var reportRows = data.slice(5);
 if (reportRows.length) {
  reportRows.sort(function(rowA, rowB) {
   if (!rowA || !rowA.length) {
    return -1;
   } else if (!rowB || !rowB.length) {
    return 1;
   } else if (rowA[1] < rowB[1]) {
    return -1;
   } else if (rowA[1] > rowB[1]) {
    return 1;
   }
   return 0;
  });
  sheet.getRange(6, 1, reportRows.length, reportRows[0].length)
    .setValues(reportRows);
 }
}

/**
 * Append the data rows to the spreadsheet.
 *
 * @param {Array<Array<string>>} rows The data rows.
 */
function writeToSpreadsheet(rows) {
 var access = new SpreadsheetAccess(SPREADSHEET_URL, 'Report');
 var emptyRow = access.findEmptyRow(6, 2);
 if (emptyRow < 0) {
  access.addRows(rows.length);
  emptyRow = access.findEmptyRow(6, 2);
 }
 access.writeRows(rows, emptyRow, 2);
 sortReportRows();
}

function sendEmail(email) {
 var day = getYesterday();
 var yesterdayRow = getReportRowForDate(day);
 day.setDate(day.getDate() - 1);
 var twoDaysAgoRow = getReportRowForDate(day);
 day.setDate(day.getDate() - 5);
 var weekAgoRow = getReportRowForDate(day);

 var html = [];
 html.push(
  '<html>',
   '<body>',
    '<table width=800 cellpadding=0 border=0 cellspacing=0>',
     '<tr>',
      '<td colspan=2 align=right>',
       "<div style='font: italic normal 10pt Times New Roman, serif; " +
         "margin: 0; color: #666; padding-right: 5px;'>" +
         'Powered by Google Ads Scripts</div>',
      '</td>',
     '</tr>',
     "<tr bgcolor='#3c78d8'>",
      '<td width=500>',
       "<div style='font: normal 18pt verdana, sans-serif; " +
       "padding: 3px 10px; color: white'>Account Summary report</div>",
      '</td>',
      '<td align=right>',
       "<div style='font: normal 18pt verdana, sans-serif; " +
       "padding: 3px 10px; color: white'>",
        AdsApp.currentAccount().getCustomerId(), '</h1>',
      '</td>',
      '</tr>',
     '</table>',
     '<table width=800 cellpadding=0 border=0 cellspacing=0>',
      "<tr bgcolor='#ddd'>",
       '<td></td>',
       "<td style='font: 12pt verdana, sans-serif; " +
         'padding: 5px 0px 5px 5px; background-color: #ddd; ' +
         "text-align: left'>Yesterday</td>",
       "<td style='font: 12pt verdana, sans-serif; " +
         'padding: 5px 0px 5px 5px; background-color: #ddd; ' +
         "text-align: left'>Two Days Ago</td>",
       "<td style='font: 12pt verdana, sans-serif; " +
         'padding: 5px 0px 5x 5px; background-color: #ddd; ' +
         "text-align: left'>A week ago</td>",
      '</tr>');
 REPORT_FIELDS.forEach(function(field) {
  html.push(emailRow(
    field.displayName, field.columnName, yesterdayRow, twoDaysAgoRow,
    weekAgoRow));
 });
 html.push('</table>', '</body>', '</html>');
 MailApp.sendEmail(email, 'Google Ads Account ' +
   AdsApp.currentAccount().getCustomerId() + ' Summary Report', '',
   {htmlBody: html.join('\n')});
}

function emailRow(title, column, yesterdayRow, twoDaysAgoRow, weekAgoRow) {
 var html = [];
 html.push('<tr>',
   "<td style='padding: 5px 10px'>" + title + '</td>',
   "<td style='padding: 0px 10px'>" + yesterdayRow[column] + '</td>',
   "<td style='padding: 0px 10px'>" + twoDaysAgoRow[column] +
     formatChangeString(yesterdayRow[column], twoDaysAgoRow[column]) +
     '</td>',
   "<td style='padding: 0px 10px'>" + weekAgoRow[column] +
     formatChangeString(yesterdayRow[column], weekAgoRow[column]) +
     '</td>',
   '</tr>');
 return html.join('\n');
}


function getReportRowForDate(date) {
 var timeZone = AdsApp.currentAccount().getTimeZone();
 var dateString = Utilities.formatDate(date, timeZone, 'yyyyMMdd');
 return getReportRowForDuring(dateString + ',' + dateString);
}

function getReportRowForDuring(during) {
 var report = AdsApp.report(
   'SELECT ' +
     REPORT_FIELDS
       .map(function(field) {
        return field.columnName;
       })
       .join(',') +
     ' FROM ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT ' +
     'DURING ' + during,
   REPORTING_OPTIONS);
 return report.rows().next();
}

function formatChangeString(newValue, oldValue) {
 var x = newValue.indexOf('%');
 if (x != -1) {
  newValue = newValue.substring(0, x);
  var y = oldValue.indexOf('%');
  oldValue = oldValue.substring(0, y);
 }

 var change = parseFloat(newValue - oldValue).toFixed(2);
 var changeString = change;
 if (x != -1) {
  changeString = change + '%';
 }

 if (change >= 0) {
  return "<span style='color: #38761d; font-size: 8pt'> (+" +
    changeString + ')</span>';
 } else {
  return "<span style='color: #cc0000; font-size: 8pt'> (" +
    changeString + ')</span>';
 }
}

function SpreadsheetAccess(spreadsheetUrl, sheetName) {
 this.spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetUrl);
 this.sheet = this.spreadsheet.getSheetByName(sheetName);

 // what column should we be looking at to check whether the row is empty?
 this.findEmptyRow = function(minRow, column) {
  var values = this.sheet.getRange(minRow, column,
    this.sheet.getMaxRows(), 1).getValues();
  for (var i = 0; i < values.length; i++) {
   if (!values[i][0]) {
    return i + minRow;
   }
  }
  return -1;
 };
 this.addRows = function(howMany) {
  this.sheet.insertRowsAfter(this.sheet.getMaxRows(), howMany);
 };
 this.writeRows = function(rows, startRow, startColumn) {
  this.sheet.getRange(startRow, startColumn, rows.length, rows[0].length).
    setValues(rows);
 };
}

/**
 * Gets a date object that is 00:00 yesterday.
 *
 * @return {Date} A date object that is equivalent to 00:00 yesterday in the
 *   account's time zone.
 */
function getYesterday() {
 var yesterday = new Date(new Date().getTime() - 24 * 3600 * 1000);
 return new Date(getDateStringInTimeZone('MMM dd, yyyy 00:00:00 Z',
   yesterday));
}

/**
 * Returned the last checked date + 1 day, or yesterday if there isn't
 * a specified last checked date.
 *
 * @param {Spreadsheet} spreadsheet The export spreadsheet.
 * @param {Date} yesterday The yesterday date.
 *
 * @return {Date} The date corresponding to the first day to check.
 */
function getFirstDayToCheck(spreadsheet, yesterday) {
 var last_check = spreadsheet.getRangeByName('last_check').getValue();
 var date;
 if (last_check.length == 0) {
  date = new Date(yesterday);
 } else {
  date = new Date(last_check);
  date.setDate(date.getDate() + 1);
 }
 return date;
}

/**
 * Produces a formatted string representing a given date in a given time zone.
 *
 * @param {string} format A format specifier for the string to be produced.
 * @param {date} date A date object. Defaults to the current date.
 * @param {string} timeZone A time zone. Defaults to the account's time zone.
 * @return {string} A formatted string of the given date in the given time zone.
 */
function getDateStringInTimeZone(format, date, timeZone) {
 date = date || new Date();
 timeZone = timeZone || AdsApp.currentAccount().getTimeZone();
 return Utilities.formatDate(date, timeZone, format);
}

/**
 * Validates the provided spreadsheet URL to make sure that it's set up
 * properly. Throws a descriptive error message if validation fails.
 *
 * @return {Spreadsheet} The spreadsheet object itself, fetched from the URL.
 */
function validateAndGetSpreadsheet() {
 if ('YOUR_SPREADSHEET_URL' == SPREADSHEET_URL) {
  throw new Error('Please specify a valid Spreadsheet URL. You can find' +
    ' a link to a template in the associated guide for this script.');
 }
 var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(SPREADSHEET_URL);
 var email = spreadsheet.getRangeByName('email').getValue();
 if ('foo@example.com' == email) {
  throw new Error('Please either set a custom email address in the' +
    ' spreadsheet, or set the email field in the spreadsheet to blank' +
    ' to send no email.');
 }
 return spreadsheet;
}
Tarih:Google AdsGoogle Scripts

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir